Marknadsföring

Vad är marknadsföring? Meningen men en marknadsföring är att du vill åstadkomma ett köp av din produkt eller tjänst. Att det gäller skapa uppmärksamhet, väcka behov som till slut blir att kunden köper.

  I dagens läge blir det allt svårare att göra sin röst hörd och få uppmärksamhet. Mycket beroende att den digitala verkligheten ser ut som den gör. Det finns så otroligt många kanaler som du kan välja. Det kan vara svårt att välja rätt, nå ut och göra avtryck till den målgrupp du vill nå ut till. Eftersom att det ligger en stor utmaning med tanke på alla valmöjligheter och dessutom att du har ett ekonomiskt ansvar.
Den marknadsförings metod/er måste se till att skapa ett intresse för din produkt eller tjänst och se till att du bygger upp ett varumärke. Och detta gäller på kort sikt.
På längre sikt så handlar marknadsföringen om att erbjuda den bästa lösningen för din kund, där du som leverantör och din kund skapar ett värde. Som företag är fokus viktigt att skapa och utveckla relationer både med kunderna men dessutom i ditt nätverk av leverantörer och distributörer.
Då handlar det om hur alla i organisationen agerar för att företaget ska uppfattas som förtroendegivande partner som kan tillgodose kundernas önskemål och behov.
Syftet är ändå att åstadkomma köp av din produkt eller tjänst i framtiden. Så det gäller se till att ha en marknadsförare som måste kunna motivera ur långsiktigt lönsamhet- och kassaflödeperspektiv.

Checklista

Här kommer en checklista på vad du bör tänka på för att få en lyckad marknadsföring.
Vad vill du uppnå? Vilken bild vill du att dina kunder vill du att dina kunder ska ha av dig eller dit företag? Då är det viktigt att vara konkret. När du sätter upp ett mål är det viktigt att det är mätbart och specifika. Vad vill du att kunderna ska få för information i din reklam?
Vilka vill du påverka? Vilken är din målgrupp? Tänk dig in i hur kunden tänker och hur din marknadsföring påverkar kunden.
Vad är ditt ämne? Vad vill du säga med din reklam? Då är det viktigt att tänka på en av grundreglerna – att ta en sak i taget! Varje argument du lägger till tar bort kraften från det föregående.
Vad händer runt om? Vad prata folk om? Då ka du använda det i din marknadsföring och knyta an till det du vill göra reklam för. Som till exempel om det är midsommar så använd det till din fördel.
Var ska du informera? Tänk på vart din målgrupp befinner sig. Då är det dit du ska rikta in din information och fram det dem du vill nå.

Hur ska du informera? Här får du tänka på hur du vill uppfattas. Det ska vara samma känsla i broschyrer, annonser och på Internet som om de skulle träffa dig på stan eller i din butik.
Vem ska informera? Kan du få en av dina kunder komma med en feedback i din marknadsföring. Det skapar mer trovärdighet åt din produkt eller tjänst.
Vad uppnådde du? Reflektera över det du har gjort. Du bör göra en lista på fem bra saker och fem dåliga saker som du kan förbättra. Det är viktigt att du tar lärdom och gör förbättringar hela tiden.

Varumärke

Något som du bör tänka på är ett varumärke som blir ditt kännetecken för ditt företag. Det finns olika sätt att skapa det som till exempel, ett företagsnamn, en symbol eller ett ljud. Något som utmärker specifikt din produkt eller tjänst. Tanken med att ska ett varumärke är att till slut så ska sina kunder och marknaden komma ihåg och kan associera sig med ditt företag och din produkt eller tjänst när de ser eller hör ditt varumärke.
Alla de nuvarande stora varumärkena har börjat i en liten skala en gång i tiden. Så det gäller att se till att du har en plan på hur du ska lansera ditt varumärke. Dessutom får du ha i åtanken på att skydda ditt varumärke och din produkt eller tjänst så att det inte blir plagierat och skyddat av lagen.
För att skapa ett varumärke krävs genialitet, övertygelse och uthållighet. Och värdet i varumärkets innehåll, så som filosofi, värderingar, sakkunskaper, medarbetare, produkter och immateriella tillgångar, syns under en och samma symbol – ditt varumärke.
Alltså så står ditt varumärke för all den energi, investering och sakkunskap som ligger bakom. När du väljer att varumärke för ditt företag så tänk på att det ska finnas länge och att ditt varumärke ska bli vida känt i staden du verkar, i Sverige, i Europa och rent av i hela världen.
Så ditt varumärke är:
Att det står för det du står för!
Att det är ”du” som syns i varumärket!

Nätverk

Något som är viktigt för ditt företag är att se till att få ett bra nätverk. När du börjar bygga så tänk på att vara ödmjuk och ha en stor portion av tålamod. I början får du gå på många slags av möten. Allt för att du ska syna. Samla på dig en massa visitkort. Så kan du sålla bort dem som du inte har någon nytta av. I början så är det svårt att veta vem, hur och varför. Men se det som en lärofas.

Detta kan du tänka på:
När du presenterar din produkt eller tjänst. Se till att du får med all info i två meningar om vad din produkt eller tjänst står för. Se det som en intresseväckare!
Det är bra att veta vilka typ av personer som du kan ha nytta av eller vem du vill göra affärer med för ditt företag. Därför är det bra att skapa en så kallad kontaktkedja – den känner den och så vidare.
Tålamod är en dygd du måste utrusta dig med. För det tar tid innan människor vågar lita på dig. Vilket innebär att de som kanske känner den som du söker behöver lära känna dig bättre innan de kan hjälpa dig.
Se till att bli inbjuden till företag eller organisationer som anordnar frukost- eller lunchträffar. Att gå på dessa är ett bra sätt att ska nya kontakter.
Folk omkring dig bör vara sådana du kan lita på och ha förtroende för. Och se till att de får reda på vad du har för produkt eller tjänst att erbjuda. Använd dig av kunder som gillar din produkt/tjänst som de kan rekommenderad vidare.
Men var kräsen och se till att du inte blir utnyttjad på grund av din oerfarenhet. Lita på din magkänsla och hör dig för vad andra rekommenderar. Klart det finns ingen säker metod men med tiden så kommer dit nätverk bli stort och något du kan lita på.