Försäljning och försäljningsteknik

Det som är hjärtat i ditt företag är försäljningen. Den skapar intäkter till ditt företag. Så det gäller att du har en bra marknadsplan, säljstrategi och framför allt är en duktig säljare. För då har du stora chanser att komma hur långt som helst.
Men de senaste åren så har synen på försäljning ändrats. Numera tänker man på att använda rätt säljteknik, säljargument, säljtips och retorik. Men de som säljer bäst är alltid de som tror på produkten, jobbar långsiktigt och agerar som en serviceperson mer än något annat. Företag och människor bakom köper först och främst inte produkten de tycker om, utan de köper av människor de tycker om. Att ha en bra relation är allt inom försäljning.
Men för att bli en perfekt försäljare krävs en massa träning och egenskaper.
Här kommer några tips så du får en grund att stå på och skapa goda kundrelationer.
Lyssna, lyssna, lyssna och sen prata. Ställ frågor så hittar du kundens behov som du kan rikta in ditt sälj på.
Det gäller att du har en god produktkännedom. För när du har gjort din behovsanalys så du kan tillfredsställa kundens behov. Vilket skapar förtroende hos kunden!
Något som också är viktigt att en försäljare alltid följer upp varje steg i säljet. Lovar du kunden en sak ska du hålla det. Detta gör att kunden känner sig trygg och köper så småningom.
Som säljare får du inte bli tjatig. För ett nej är et nej! Speciellt om de kommer med en bra motivering. Så det gäller att lyssna på kundens nej, för det kan bero till exempel på osäkerhet eller att kunde vet för lite. Var inte för påstridig. Tacka för dig och gå vidare. Så blir det trevligare för alla parter.
Var ärlig hela tiden! En lögn kommer alltid fram och kan verkligen slå bakut. Och det kan ge dig dåligt rykte. Be att få återkomma om du inte vet svaret. För då känner sig kunden speciell och du är seriös som säljare.

Försäljning utomlands

När du väl har etablerat dig på den svenska marknaden så sneglar du på hur det skulle bli att expandera till utlandet. Men då gäller det att ha en produkt eller tjänst som är unik. Ju mer unik din idé är ju lättare och tidigare så kan du etablera dig i utlandet.

Att utvidga sin gränser till ett annat land kräver en mycket noggranna förberedelser och framför allt att välja en lämplig strategi. Visst så innebär att du kommer få ökade kostnader och till en viss del så ökar ditt risktagande också. Men möjligheterna där ute är oändliga.
Det kan till och med krävas att du söker patent för din produkt både i Sverige och utanför landets gränser för att skydda din produkt. Sedan gäller det att ha samarbetspartners som du känner dig trygg med och kan lita på. Och att ni gemensamt skapar en affärsmodell som passar er båda/alla.
Det gäller att du verifierat produkten/tjänstens funktionalitet, kundernas behov och sin egen förmåga att leverera kvalitetssäkrade produkter/tjänster så kan du påbörja din expansion utanför Sveriges gränser. Därför är det viktig att du har gjort en grundlig analys av dina konkurrenter, kundernas köpbeteende och möjliga partners kan man enklare nå försäljning med minimala egna kostnader.
Det finns olika sätt att slå sig in på den utländska marknaden. Dels genom att du låter en lokal återförsäljare sälja din produkt/tjänst. Låter denna stå för marknadsföring och så vidare. Nackdelen är att återförsäljaren inte har samma fokus på din produkt som om det hade varit du själv som sålde. Eller så låter du ett redan etablerat företag sälja din produkt/tjänst med sitt varumärke. Men det mest lämpliga är att starta ett helt nytt eget bolag som helt och hållet tar hela affärsansvaret men du har då större ekonomiskt risk men å andra sidan större marginaler plus att det är du som bestämmer hur allt ska vara. Och du får det precis som du vill ha det.