Ekonomi

 Du har din idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är då hur du ska betala för allt och finansiera företaget? Det du måste vara är att var realistisk på vad du kan behöva från börja och hur mycket det kan komma och kosta. Du måste vara beredd på att satsa egna pengar i ditt företag. För det gör att andra vågar riskera att bidra till ditt företags finansiering.
Något som du bör tänka på innan du lånar pengar är om det finns andra sätt att finansiera ditt företag. Om du i så fall behöver låna – hur mycket i så fall? I början är det alltid svårast att få det till att gå ihop. För på lång sikt är det kunderna som ska se till att det går ihop sig. Så var försiktig!
Det vanliga sätten att finansiera en företagsstart på är genom att:
Egna medel/ Intern finansiering
Lån från bank/ALMI
Krediter från leverantörer
Förskott från kunder
Rörelsekredit i bank
Det finns inga speciella bidrag som du kan ansöka för att starta eget företag. Du kan inte räkna med att få hela din företagsstart finansierad av organisationer eller myndigheter. Starta eget-bidrag finn för att se till så att du klarar dig personligen och det finns vissa krav som man måste uppfylla. Att den som ansöker bidraget är 20 år och ar inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
Det vanligaste sättet att täcka ett företags kapitalbehov är genom en intern finansiering med egna medel. Vilket betyder att det är dina privata medel som skjuts in i företaget eller vinst som genererar i företaget. Så därför är det viktigt att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Så kan du frigöra kapital som du kan betala det som är mest nödvändiga.

Krediter och lån

Du kan alltid försöka att ansöka om krediter till ditt företag. Detta behöver du en affärsplan som du kan visa upp för banken och kreditgivare. För att de ska kunna bedöma risken i din affärsidé. De gör en uppskattning och avgör sedan hur mycket pengar du kan låna sedan och vilken typ av säkerhet de vill ha för lånet.
Något som har blivit allt vanligare är att man kan hyra eller leasa maskiner eller annan utrustning som du kan tänkas behöva. Och detta istället för att köpa.
Banklån är en av de vanligaste sättet att finansiera en företagsstart och dess utveckling. Lån är speciellt lämpligt om du ska investera i materiella tillgångar, som går att sälja på en andrahandsmarknad. Då får banken ytterligare en säkerhet på att de kommer få tillbaka sina pengar som de har lånat ut. Naturligtvis så finns det olika typer av lån. Så det går att individanpassa så det passar dig och ditt företag.
Som långivare vill banken vara säker på att den kommer att få de utlånade pengarna tillbaka och utöver att banken bedömer affärsplanen som rimlig och lönsam vill de också ha ytterligare säkerhet. Som tillexempel inteckning i företagets varulager, maskiner eller i fast egendom.
Att ha goda relationer med dina kunder och leverantörer är också ett sätt att kunna finansiera. Som till exempel att en kund kan betala i förskott vilket leder till att du får en bättre betalningsförmåga. Och i den andra ändan så kan du göra ett avtal till dina leverantörer att du får längre tid på dig att betala dina fakturor. Vilket innebär att det frigörs pengar och ditt företags likviditet och betalningsförmåga förbättras på kort sikt.

Starta eget – bidrag

Har du varit inne på tanken att start eget företag? För att slippa att vara beroende av andra. Men så tvekar du inför vilka utmaningar ekonomiskt du kan råka ut för. Eller att du inte vet hur du ska kunna försörja dig i början i uppstarten. Men då kanske detta kan vara lösningen för just dig.
Vad innebär det? Hur mycket pengar kan du få?
Dessa frågor är mycket vanliga. Starta eget – bidraget är till för att hjälpa den person som är arbetslös men har förmågan och förutsättningarna att starta eget företag.
Om du har rätt till a-kassa så beräknas din ersättning utifrån den dagsersättning som du får från din a-kassa. Alltså så får som högst 680 kronor och som lägst 320 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i en aktivitet på heltid. Och vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha fyllt 20 år.
För att söka bidraget så får du beskriva din affärsplan med strategi och idé så noga som möjligt för Arbetsförmedlingen. För då har de lättare att bedöma att den ligger till grund för en framgång för ditt företagande. Dessutom kommer affärsplanen vara dig till hjälp för att hamna på rätt spår när du tar beslut och så vidare. Framför allt så hjälper det andra att förstå dina idéer och tankar, speciellt om du söker en partner eller behöver kapital.
Arbetsförmedlingen kommer erbjuda dig verktyg och hjälpmedel som till exempel informationsträffar och företagskurser för att du ska vara så rustad så mycket som möjligt när allvaret börjar.
Att få en bra start är a och o för att det ska gå bra för ditt företag. Så var försiktig med pengar du ska betala. En tusenlapp hit eller dit blir till sist det som kanske sätter sista spiken i kistan för dit företag. Därför se till att ha dessa tusenlappar kvar som du kan ta till när det krisar till sig. Vilket gör att du hamnar på plus snabbare än du hade beräknat.
Ge inte upp om nu statens byråkrater skulle neka dig ditt bidrag. Hitta andra sätt att finansiera din affärsidé. För är det unik och bra idé så kan det räcka att hitta andra finansiärer och så slipper det att stoppa din dröm.